Špecializovaná firma na predaj čerpadiel, čerpacej
techniky a príslušenstva k čerpadlám.

Prečerpávače splaškových vôd

V nasledovnej tabuľke si môžete vybrať z našej ponuky prečerpávačov splaškových vôd.