Špecializovaná firma na predaj čerpadiel, čerpacej
techniky a príslušenstva k čerpadlám.

Domáce vodárne GRUNDFOS

Všetky uvedené vodárne je možné použiť jednak v tzv. "sacom režime", kedy vodáreň nasáva vodu z vrtu, či zo studne a to z hĺbky niekoľkých metrov /max. do 8 m/, ako aj tzv. "tlakovom režime", kedy vodáreň zvyšuje spravidla nedostatočný tlak vody v jestvujúcom vodovodnom systéme /ich max. prevádzkový tlak je 6 barov/.