Špecializovaná firma na predaj čerpadiel, čerpacej
techniky a príslušenstva k čerpadlám.

Domáce vodárne EBARA

V nasledovnej tabuľke si môžete vybrať z našej ponuky automatických domácich vodární EBARA.

Všetky uvedené vodárne je možné použiť jednak v tzv. "sacom režime", kedy vodáreň nasáva vodu z vrtu, či zo studne a to z hĺbky niekoľkých metrov / max. do 8 m / , ako aj v tzv. "tlakovom režime", kedy vodáreň zvyšuje spravidla nedostatočný tlak vody v jestvujúcom vodovodnom systéme / ich max. prevádzkový tlak je 6 barov /.